_ پروژه مسکونی خيابان فرهنگ
      _ پروژه مسکونی ويلای طرقبه
      _ مجتمع مسکونی کفایی
      _ پروژه های مسکونی (بم)
      _ شرکت انبوه سازان طوس
      _ پروژه مسکونی فارغ التحصیلان
      _ پروژه مسکونی خيابان دادگر
       _ پروژه مسکونی پامچال
      _ پروژه مسکونی هنرستان
      _ 60 واحد فاز 4 فردوسی
      _ بازسازی مسکونی خیابان مدرس
      _ 72 واحد قاسم آباد و 60 واحد فردوسی