پروژه : 72 واحد فاز 3
محل : مشهد (قاسم آباد)
کارفرما : شرکت تعاونی قطعات اتومبیل
طراح : نظافت ، میرزازاده
مهندسین همکار سازه : فروزان
مهندسین همکار تاسیسات : بروخیان ، ترشیزی
مساحت : 8500 مترمربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 4 طبقه
تاریخ : 1367