پروژه : مسکونی ويلای طرقبه
محل : طرقبه (خراسان)
کارفرما : مهندس عطاريان
طراح : تقی زاده ، نظافت
مهندسین همکار سازه : نظافت
مساحت : 450 مترمربع
طبقات : 3
تاریخ : 1381