پروژه : مسکن انفرادی وتجاری بم
محل : بم  (کرمان)
کارفرما : بنيادمسکن انقلاب اسلامی (ستادبازسازی بم)
طراح : نظافت ، میرزازاده ، فرهادی ، میرشاهی
مهندسین همکار سازه : رشیدی ، نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : مشیریان
مساحت : 80 - 150 مترمربع
اسکلت : فلزی
تعداد : 1000 واحد
تاریخ : 1383- 1384