نشانی تهران :   تهران ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) ، نبش خیابان پنجاه و یکم ، پلاک 453 ، طبقه دوم ، واحد 6
 تلفن :             88614971-021
 دورنگار :        88067515-021

 نشانی مشهد :   مشهد ، هاشمیه 10 ، پلاک 23 ، واحد 1
 تلفن :             8810881-0513 ، 8821135-0513
 دورنگار :         8821135-0513

ایمیل :                 info@nama.co.ir