پروژه : 60 واحد فاز4
محل : مشهد (خیابان فردوسی)
کارفرما : شرکت تعاونی قطعات اتومبیل
طراح : نظافت ، میرزازاده
مهندسین همکار سازه : فروزان
مهندسین همکار تاسیسات : بروخیان ، ترشیزی
مساحت : 7500 مترمربع
اسکلت : بتنی
طبقات : 4 طبقه
تاریخ : 1369