پروژه : مجتمع اداری - مسکونی ارکیده
محل : مشهد (کفایی)
کارفرما : شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو
طراح : نظافت ، مختاری ، میرشاهی
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : دقاق ، شاطری ، ترشیزی ، مشیریان
مساحت : 2500 مترمربع
اسکلت : بتنی
تعداد : 21 واحد
تاریخ : 1387