پیشینه کاری محمدرضا نظافت :

1352_1359 :


                      _ بیمارستانهای تامین اجتماعی (25 شهریور سابق) مراکز استان
                      _ توسعه دانشکده های دانشگاه علم و صنعتت ایران
                      _ دانشگاه کرمان
                      _ چاپ اسکناس ضرابخانه
                      _ تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز و اراک 


 • همکاری با مهندسین مشاور متسا، ناسکو و آرکولوگ و عضو کار گروه تیم طراحی پروژه های : 

                     _ نقشه های فازدو مراکز بهداشت درجه یک و دو مراکز استانهای همدان و یزد و ارومیه و تبریز
                     _ هلی کوترسازی (بل) اصفهان
                     _  تجاری-اقامتی عباس آباد (شهستان) تهران
                     _ برج شماره دو مخابرات ایران


1359_1364 :


                     _ پروژه های مخابراتی
                     _ پروژه های مسکونی
                     _ پروژه های بانکها
                     _ پروژه های شرکت فولاد
                     _ پروژه های پیمان مدیریت
                     _ پروژه های صنعتی


 • همکاری با مهندسین مشاور پندارش :

1364_1376 :

 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد-گروه معماری
 • مشاور شرکت پست جمهوری اسلامی :

                     _ مدیر دفتر فنی خداشهر-اردستان اصفهان
                     _ عضو هیئت مدیره شرکت انبوه سازان طوس


 • مدیریت اجرائی نمایشگاه بین المللی مشهد

1376_1382 :

 • طراحی مراکز مخابراتی
 • مشاور شرکت پست بانک
 • مشاور معماری و ساختمانی
 • عضو ستاد ارزیابی اموال شرکت
 • مشاور معماری ایران خودرو خراسان- شهر جدید بینالود

1382 تا کنون :

 • مدیر عامل مهندسین مشاور نما
 • تدریس در دانشگاه آزاد مشهد- گروه معماری
 • تدریس در گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی
 • عضو کار گروه معماری طراحی پارک و مجموعه گردشگری عصر جدید

عضویت در مجامع :

 • جامعه مهندسین شهرساز
 • جامعه مهندسین معمار
 • عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران تا سال 1391
 • عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی قبل از 1375 و بعد از 1391

گذراندن دوره های تخصصی معماری و شهرسازی :

 • 1370 دوره تخصص مهندسی زلزله دانشگاه فردوسی
 • 1386 کنفرانس بین المللی معماری سنتی در گرایش به معماری معاصر
 • 1389 شرکت در دوره و اخذ گواهی مهندسی ارزش سطح 1
 • 1389 شرکت در دوره و اخذ گواهی مهندسی ارزش سطح 2
 • 1389 شرکت در دوره مهندسی ارزش مجموعه تفریحی عصر جدید