لیست کارهای اجرایی
مرکزمخابرات شهرستان فردوس 1363
مرکزمخابرات واسطی(انقلاب) 1367
مرکزمخابرات  اس سی آزادشهر مشهد   ادامه 1364
بازسازی وبهينه سازی مرکز تلفن استقلال (تهران) 1378
مرکزمخابرات شهيددرزی (دولت آباد تهران) 1375
بازسازی مرکز تلن استقلال  تهران وسایت رایانه 1376
انبار بزرگ قاسم آباد مشهد 1364
فیبرنوری TAE مشهد دامغان مشهد 1376
فیبرنوری TAE سبزوار قوجان 1376
سایت رپیتر بین المللی عشق آباد- باجگیران وراه دسترسی 1373
سایت رپیتر بین المللی چمن بید 1374

مرکز تلفن مارلیک کرج 1382
مجتمع مسکونی خیام  (آتی سازان) 1365
ساختمان اداری شرکت بازرگانی طوسبان 1364
مدرسه گلشور مشهد 1367
دبیرساان سمزقند مشهد 1368
بازسازی ساختمان وزارتی باغ بیسیم 1375
شعبه بانک صادرات طالقانی زاهدان 1372
شعبه بانک صادرات نيک شهر  زاهدان 1371

بهره برداری تلفن شهری دولت آباد جنوبی 1376
بهره برداری تلفن شهری استقلال(محموديه تهران ) 1377
بهينه سازی ستادی مخابرات استان تهران(ويلا) 1375
کارخانه الیاق شیروان 1365
سالن شیمیائی نیروگاه توس 
اداری بانک کشاورزی خراسان 1367
بانک کشاورزی شيروان
شعبه بانک کشاورزی و گسترش مدیریت 1381
ساختمانهای تجاری- اداری مسکونی 
پارک رازی (میدان قزوین) تهران شامل 
پارک تخت. دورازه ها و مسجد و حسینیه 1375
آتش نشانی ولنجک تهران 1380
مجتمع مسکونی فولاد نیشابور 1371
کلکتور فاضلاب نیشابور 1375
پست مکانیزه بندر عباس 1383
یار تعمیراتی شرکت گاز (سرخس-نکا)