محمدرضا نظافت ( معمار وشهرساز عضو هیئت مدیره )
مدیر عامل مهندسین مشاور ارتباطات و معماری نوین (نما)


جناب آقای محمدرضا نظافت متولد 1333 تربت حیدریه و فارغ التحصیل مهندسی معماری در 1359 از دانشگاه علم وصنعت ایران . و کارشناسی ارشد طراحی شهری در1384 از دانشگاه علم وصنعت ایران .
ایشان از سال 1352 الی 1359 در مهندسین مشاور بنیان, متسا, ناسکو و آرکولوگ فعالییت داشته ، از سال 1360 تا 1374 مدیر عامل شرکتهای بنهنگ و آتی سازان بوده و همچنین به عنوان مشاور با شرکت پست ایران، شرکت پست بانک و ایران خودرو خراسان همکاری نموده است.از فعالییتهای دیگر ایشان می توان همکاری با مهندسین مشاور پندارش , مدیریت دفتر فنی خداشهر (اردستان - اصفهان) ، مدیریت بر اجرای پروژه های گوناگون وتدریس در دانشگاه و ارائه طرحهای معماری و نظارت بر اجرا را نام برد.

 

مینا نظافت (معمار، عضو هیئت مدیره)

سرکار خانم  مینا نظافت متولد 1362 مشهد و فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتردر سال 1385 و مهندسی معماری 1389از دانشگاه آزاد مشهد میباشند. وی همچنین کارشناس ارشد معماری از دانشگاه فردوسی مشهد میباشد.
پیشینه و زمینه های کاری :
          _ طراحی واحدهای مسکونی ، تجاری و ...
          _ عضو تیم طراحی معماری و معماری داخلی

          _ طراحی و پشتیبانی صفحات وب
           _ عضو تیم پژوهشی و ترجمه متون معماری و شهرسازی

 

مهدی میرزازاده (معمار)

جناب آقای مهدی میرزازاده متولد 1327 مشهد و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران در سال 1355 میباشند.
پیشینه و زمینه های کاری :
      _ مدیریت عامل شرکت بنهنگ
      _ همکاری با مهندسین مشاور بنیان
      _ همکاری با مهندسین مشاور پندارش
      _ طراحی و نظارت معماری مراکز مسکونی ، مخابراتی ، تجاری و اداری


 

هادی تقی زاده ریابی

جناب آقای هادی تقی زاده ریابی متولد 1343 مشهد و فارغ التحصیل هنرهای تجسمی از دانشگاه تهران در سال 1367 میباشد.
پیشینه و زمینه های های کاری :
      _ سال 1368 تا 1380 تدریس تاریخ هنر نقاشی
      _ سال 1370 نویسندگی وانتشار کتاب
      _ سال 1371 تا 1375 تدریس در دانشکده معماری
      _ سال 1369 تا کنون طراحی معماری و کارهای اجرائی


 

جلال دقاق یزد ( مکانیک )

جناب آآقای جلال دقاق یزد متولد 1327 مشهد و فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1350 می باشند.
پیشینه و زمینه های کاری :
       _ مدیریت شرکت ساختمانی ایوان سروش
      _ عضو هیئت مدیره انبوه سازان
      _  عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان
      _ طراحی و نظارت تأسیسات برقی ساختمان بانکها
      _ طراحی و نظارت سازه ساختمانهای مسکونی


 

محسن سروش نیا (معمار )

جناب آقای  محسن سروش نیا متولد  1331تهران و فارغ التحصیل دکترای  معماری از دانشگاه رم ایتالیا در سال 1363 میباشند.
پیشینه و زمینه های های کاری:
      _ طراحی و نظارت معماری مسکونی بم
      _ طراحی معماری مسکونی ، تجاری ،  اداری و مراکز مخابراتی
      _ عضو تیم طراحی  معماری  مشاور
      _ عضو تیم  شهرسازی مشاور

 

روزبه نظافت (سازه )

جناب آقای روزبه نظافت متولد 1357 تهران و فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1380 میباشد.
پیشینه و زمینه های کاری :
      _ همکاری با شرکت بنهنگ
       _ مدیریت اجرایی زیرساخت های شهری
      _ طراحی سازه ساختمانهای تجاری ، اداری و بانکها
      _ طراحی ونظارت سازه ساختمان های مسکونی


 

کاوه نظافت (سازه )

جناب آقای کاوه نظافت متولد 1359 مشهد وفارغ اتحصیل مهندسی عمران  می باشند.
پیشینه و زمینه های کاری :
      _ نظارت مراکز پستی
      _ نظارت و کنترل پروژه ساختمان های تجاری ، اداری و بانکها
      _ خدمات کارگاهی اجرایی و مدیریتی


 

مهتاب نظافت ( مدیر پروژه )

مهتاب نظافت متولد 1368 مشهد.


سوابق تحصیلی :
     _کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران 1391_1393
     _ کارشناسی معماری دانشگاه آزاد مشهد 1386_1391

پیشینه و زمینه های های کاری :
      _ مدیر پروژه های عمرانی
      _ عضو تیم طراحی  معماری  مشاور
      _ عضو تیم  طراحی  معماری داخلی مشاور
      _ عضو تیم پژوهشی و ترجمه متون معماری و شهرسازی                        

 

 
بهادر بهنیا ( مهندس عمران )

جناب آقای بهادر بهنیا متولد 1368 بجنورد و فارغ التحصیل کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد می باشد.
پیشینه وزمینه های کاری:
_ همکاری با شرکت شهرکهای صنعتی خراسان به عنوان مهندس ناظر
_ همکاری با شرکتآداک خشت
_ همکاری با مهندسین مشاور نما در مسئولیت برآورد و تهیه اسناد مناقصات
_ همکاری با مهندسین مشاور نما در نظارت پروژه ها

 

جواد فرخی درخشنده(مکانیک )

جناب آقای جواد فرخی درخشنده  متولد 1354 مشهد مهندسی مکانیک سیالات  و کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه آزادمشهد در سال 1377 
پیشینه وزمینه های های کاری:
      _ عضو تیم طراحی ومحاسبات  تأسیسات مکانیک
      _ عضو تیم نظارت عالیه تأسیسات مکانیک مشاور
      _ مدیریت اجرائی تأسیسات مکانیکی ساختمان های تجاری اداری

      _ عضو تیم پژوهشی و ترجمه متون علمی مشاور