محمدرضا نظافت ( عضو هیئت مدیره)
مدیر عامل مهندسین مشاور ارتباطات و معماری نوین


جناب آقای محمدرضا نظافت متولد 1333 شهرستان تربت حیدریه و فارغ التحصیل مهندسی معماری در سال 1359 از دانشگاه علم وصنعت ایران می باشد. وی همچنین در سال 1384 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه علم وصنعت ایران گردید.
ایشان از سال 1352 الی 1359 در مهندسین مشاور بنیان, متسا, ناسکو و آرکولوگ فعالییت داشته ، از سال 1360 تا 1374 مدیر عامل شرکتهای بنهنگ و آتی سازان بوده و همچنین به عنوان مشاور با شرکت پست ایران، شرکت پست بانک و ایران خودرو خراسان همکاری نموده است.از فعالییتهای دیگر ایشان می توان همکاری با مهندسین مشاور پندارش , مدیریت دفتر فنی خداشهر (اردستان - اصفهان) ، مدیریت بر اجرای پروژه های گوناگون و ارائه طرحهای معماری و نظارت بر اجرا را نام برد.

 

مینا نظافت (آرشیتکت ، عضو هیئت مدیره)

سرکار خانم  مینا نظافت متولد 1362 مشهد و فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتردر سال 1385 و مهندسی معماری 1389از دانشگاه آزاد مشهد میباشند. وی همچنین کارشناس ارشد معماری از دانشگاه فردوسی مشهد میباشد.
پیشینه و زمینه های کاری :
          _ طراحی واحدهای مسکونی ، تجاری و ...
          _ عضو تیم طراحی معماری و معماری داخلی

          _ طراحی و پشتیبانی صفحات وب
           _ عضو تیم پژوهشی و ترجمه متون معماری و شهرسازی

 

مهدی میرزازاده (طراح معماری و شهرسازی)

جناب آقای مهدی میرزازاده متولد 1327 مشهد و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران در سال 1355 میباشند.
پیشینه و زمینه های کاری :
      _ مدیریت عامل شرکت بنهنگ
      _ همکاری با مهندسین مشاور بنیان
      _ همکاری با مهندسین مشاور پندارش
      _ طراحی و نظارت معماری مراکز مسکونی ، مخابراتی ، تجاری و اداری


 

هادی تقی زاده ریابی

جناب آقای هادی تقی زاده ریابی متولد 1343 مشهد و فارغ التحصیل هنرهای تجسمی از دانشگاه تهران در سال 1367 میباشد.
پیشینه و زمینه های های کاری :
      _ سال 1368 تا 1380 تدریس تاریخ هنر نقاشی
      _ سال 1370 نویسندگی وانتشار کتاب
      _ سال 1371 تا 1375 تدریس در دانشکده معماری
      _ سال 1369 تا کنون طراحی معماری و کارهای اجرائی


 

جلال دقاق یزد (طراح تأسیسات مکانیکی)

جناب آآقای جلال دقاق یزد متولد 1327 مشهد و فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1350 می باشند.
پیشینه و زمینه های کاری :
       _ مدیریت شرکت ساختمانی ایوان سروش
      _ عضو هیئت مدیره انبوه سازان
      _  عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان
      _ طراحی و نظارت تأسیسات برقی ساختمان بانکها
      _ طراحی و نظارت سازه ساختمانهای مسکونی


 

محسن سروش نیا (طراحی معماری و شهرسازی)

جناب آقای  محسن سروش نیا متولد  1331تهران و فارغ التحصیل دکترای  معماری از دانشگاه رم ایتالیا در سال 1363 میباشند.
پیشینه و زمینه های های کاری:
      _ طراحی و نظارت معماری مسکونی بم
      _ طراحی معماری مسکونی ، تجاری ،  اداری و مراکز مخابراتی
      _ عضو تیم طراحی  معماری  مشاور
      _ عضو تیم  شهرسازی مشاور

 

همایون غفاری (محاسب سازه، متره و برآورد)

جناب آقای همایون غفاری متولد 1336 شهرستان مشهد و فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1365 میباشند.
پیشینه و زمینه های کاری :
      _ مدیریت شهرک صنعتی طوس
      _ مدیر پروژه ترمینالهای گاز کشور ترکمنستان
      _ 
طراحی سازه های صنعتی کارخانجات سیمان

 

روزبه نظافت (محاسب سازه و متره و برآورد)

جناب آقای روزبه نظافت متولد 1357 تهران و فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1380 میباشد.
پیشینه و زمینه های کاری :
      _ همکاری با شرکت بنهنگ
       _ مدیریت اجرایی زیرساخت های شهری
      _ طراحی سازه ساختمانهای تجاری ، اداری و بانکها
      _ طراحی ونظارت سازه ساختمان های مسکونی


 

کاوه نظافت (کارشناس سازه و متره و برآورد)

جناب آقای کاوه نظافت متولد 1359 مشهد وفارغ اتحصیل مهندسی عمران  می باشند.
پیشینه و زمینه های کاری :
      _ نظارت مراکز پستی
      _ نظارت و کنترل پروژه ساختمان های تجاری ، اداری و بانکها
      _ خدمات کارگاهی اجرایی و مدیریتی


 

مهتاب نظافت (آرشیتکت ، عضو تیم معماری)

مهتاب نظافت متولد 1368 مشهد و فارغ التحصیل کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد مشهد  و همچنین کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی می باشد.
پیشینه و زمینه های های کاری :
      _ عضو قطب علمی طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی
      _ عضو تیم طراحی  معماری  مشاور
      _ عضو تیم  طراحی  معماری داخلی مشاور
      _ عضو تیم پژوهشی و ترجمه متون معماری و شهرسازی

 

خلیل غراب (طراح تاسیسات مکانیکی)

جناب آقای خلیل غراب متولد 1333 مشهد و فارغ التحصیل کارشناسی مکانیک سال 1358 و کارشناسی ارشد مدیریت(MBA) از دانشگاه صنعتی شریف می باشند.
پیشینه و زمینه های های کاری :
      _ عضو تیم طراحی و مدیریت اجرائی تأسیسات شرکت تایر سمنان
      _ نظارت و اجرای پروژه های شرکت بنهنگ
      _ عضو تیم طراحی  تأسیسات مکانیک مشاور
      _ مدیریت اجرائی تأسیسات مکانیکی ساختمان های تجاری، اداری

 

رضا خردمند (ناظر و محاسب و مدیر اجرایی پروژه)

جناب آقای رضا خردمند  متولد 1358 مشهد و فارغ التحصیل کارشناسی عمران در سال 1380 از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.
پیشینه وزمینه های  کاری:
      _ همکاری با شرکت نما به عنوان مهندس ناظر
      _ همکاری با شرکت آب و خاک آستان قدس رضوی
      _ همکاری با شرکت آرمان گستر یکم توس
      _ همکاری با شرکت آداکت خشت

 

حمید وجدانی (دکترای سازه)

جناب آقای حمید وجدانی متولد 1358 مشهد و فارغ التحصیل دکترای عمران از دانشگاه فردوسی مشهد می باشند.
پیشینه و زمینه های های کاری : 
      _ همکاری با شرکت آتی سازان و بنهنگ
      _ همکاری با مهندسین مشاور پارس گستره و مهندسین مشاور پندارش
      _ طراحی و نظارت سازه مراکز مخابراتی و پستی و ساختمان های تجاری ، اداری ، مسکونی و بانکها
      _ عضو تیم پژوهشی و ترجمه متون سازه

 

جواد فرخی درخشنده(طراح تاسیسات مکانیکی)

جناب آقای جواد فرخی درخشنده  متولد 1354 مشهد و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه آزادمشهد در سال 1377 می باشند.
پیشینه وزمینه های های کاری:
      _ عضو تیم طراحی ومدیریت اجرائی تأسیسات مکانیک
      _ عضو تیم طراحی  تأسیسات مکانیک مشاور
      _ مدیریت اجرائی تأسیسات مکانیکی ساختمان های تجاری اداری

       _ عضو تیم پژوهشی و ترجمه متون علمی