پروژه : شعبه مرکزی بانک اقتصاد نوین اردبیل
محل : اردبیل
کارفرما : مهر 78
طراح : نظافت
تاریخ : سال 1386
طراحی نما و دکوراسیون داخلی