پروژه : شعبه مرکزی بانک اقتصاد نوین اراک
محل : اراک
کارفرما : مهر 78
طراح : نظافت
تاریخ : سال 1386
طراحی نما و دکوراسیون داخلی