پروژه : اداری وشعبه مرکزی گناباد
محل : استان خراسان - شهرستان گناباد
کارفرما : بانک کشاورزی - اداره کل ساختمان و تاسيسات
طراح : نظافت ، میرشاهی
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، روزبه نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : کارگر ، مشیریان
مساحت :2100 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : سه طبقه
تاریخ : سال 1383