پروژه : اداری و شعبه مرکزی تربت حیدریه
محل : استان خراسان - شهرستان تربت حیدریه
کارفرما : بانک کشاورزی - مدیریت استان خراسان
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، روزبه نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : حسن پور ، مشیریان
مساحت :1800 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : چهار طبقه
تاریخ : سال 1378