پروژه : بانک کشاورزی شعبه رضوی
محل : استان خراسان - مشهد – جاده سرخس
کارفرما : بانک کشاورزی - مدیریت استان خراسان
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، روزبه نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : پیشاهنگ
مساحت :450 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : یک طبقه
تاریخ : سال 1377