پروژه : بانک کشاورزی شعبه طالقانی
محل : استان خراسان - شهرستان سرخس
کارفرما : بانک کشاورزی - مدیریت استان خراسان
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، روزبه نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : پیشاهنگ
مساحت : 650 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : دو طبقه
تاریخ : سال 1379