پروژه : اداری و شعبه مرکزی طرقبه
محل : استان خراسان - طرقبه
کارفرما : بانک کشاورزی - مدیریت استان خراسان
مشاور معماری : شرکت نما به عنوان طراح و ناظر فنی
مهندسین همکار تاسیسات : فرهادی ، پیشاهنگ
مساحت :750 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : سه طبقه
تاریخ : سال 1377