پروژه : اداری و شعبه مرکزی قاين
محل : استان خراسان جنوبی - شهرستان قائن
کارفرما : بانک کشاورزی - مديريت شعب خراسان جنوبی
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، روزبه نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : ترشیزی ، مشیریان
مساحت :1500 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : سه طبقه
تاریخ : سال 1385