پروژه : بانک کشاورزی سرپرستی استان خراسان و شعبه سجاد
محل : استان خراسان - مشهد
طراح: میرزازاده ، نظافت
مشاور معماری : شرکت نما به عنوان طراح و ناظر فنی
مهندسین همکار سازه : فروزان
مهندسین همکار تاسیسات : شاطری
مساحت :1800 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 5 طبقه
تاریخ : سال 1377، این پروژه در دو مرحله انجام گرفت . ابتدا ساختمان در سه طبقه طراحی و اجرا شد و سپس بنا به درخواست کارفرما یک طبقه  دیگر به مجموعه اضافه گردید.