پروژه : بانک کشاورزی - شعبه ترمينال مشهد
محل : استان خراسان - مشهد
کارفرما : بانک کشاورزی - مدیریت استان خراسان
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، روزبه نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : غروی ، مشیریان
مساحت :700 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : سه طبقه
تاریخ : سال 1383