پروژه : بانک کشاورزی - شعبه طلاب
محل : خراسان رضوی - مشهد - کوی طلاب
کارفرما : شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78
طراح : نظافت
مساحت :450 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : دو طبقه
تاریخ : سال 1383