پروژه : شعبه مرکزی بانک اقتصاد نوین گرگان
محل : گرگان
کارفرما : مهر 78
طراح : نظافت
تاریخ : سال 1386
طراحی نما و دکوراسیون داخلی