پروژه : شعبه مرکزی بانک اقتصاد نوین قزوین
محل : قزوین
کارفرما : مهر 78
طراح : نظافت
تاریخ : سال 1386
طراحی نما و دکوراسیون داخلی