پروژه : شعبه مرکزی بانک اقتصاد نوین زنجان
محل : زنجان
کارفرما : مهر78
طراح : نظافت
تاریخ : سال 1386
طراحی نما و دکوراسیون داخلی