پروژه : مجتمع اداری - مسکونی ارکیده
محل : مشهد (کفایی)
کارفرما : شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو