پروژه : مرکزدولت آباد (کيان شهر)
محل : تهران
کارفرما : مخابرات استان تهران
طراح : میرزازاده ، نظافت
مهندسین همکار سازه : فروزان ، سخدری