پروژه : بازسازی وبهينه سازی ستادی شماره 2  (خيابان شريعتی)
محل : تهران
کارفرما : شرکت مخابرات ايران طراحی ونظارت
طراح :  نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : مشیریان
مساحت : 2000 مترمربع
تاریخ : 1377