پروژه : مرکزپست مکانيزه منطقه 14 پستی (قدس)
محل : تهران (شهرک غرب)
کارفرما : شرکت پست جمهوری اسلامی اداره کل ساختمان وتاسیسات
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : فروزان ، نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : کاشانی ، مشیریان
مساحت :6000 مترمربع
اسکلت : بتنی
طبقات : 5
تاریخ : سال 1379