پروژه : مرکزپست مکانيزه منطقه 11 پستی (تهران)
محل : تهران (ميدان توپخانه)
کارفرما : شرکت پست جمهوری اسلامی اداره کل ساختمان وتاسيسات
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : فروزان ، نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : کاشانی ، مشیریان
مساحت : 6000 مترمربع
اسکلت : فلزی
طبقات: 6
تاریخ : 1378