پروژه : مرکزپست مکانيزه یاسوج
محل : یاسوج
کارفرما : شرکت پست جمهوری اسلامی اداره کل ساختمان وتاسیسات
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : فروزان ، نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : کاشانی ، مشیریان
مساحت :4000 مترمربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 3
تاریخ : 1378