پروژه : مرکزپست مکانيزه زاهدان
محل : زاهدان (استان سيستان وبلوچستان)
کارفرما : شرکت پست جمهوری اسلامی اداره کل ساختمان وتاسیسات
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : فروزان ، نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : کاشانی ، مشیریان
مساحت :7000 مترمربع
اسکلت : بتنی
طبقات :4
تاریخ : 1379