پروژه : گردشگری - اقامتی کلاردشت
محل : استان مازندران
کارفرما : خصوصی
طراح : میرزازاده
مهندسین همکار سازه : نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : مشیریان
مساحت : 60000 متر مربع
تاریخ : سال 1389
اسکلت : فلزی
طبقات: 18 طبقه