پروژه : هتل فلامینگو
محل : کیش
کارفرما :خصوصی
طراح : تقی زاده
اسکلت : فلزی
طبقات : 5 طبقه
تاریخ : سال 1375