پروژه : ساختمان اداری قطعات محوری
محل : استان خراسان - مشهد - خیام
کارفرما : شرکت قطعات محوری
طراح : نظافت ، تقی زاده
مهندسین همکارسازه : فروزان
مهندسین همکار تاسیسات : شاطری
مساحت : 12000 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 12 طبقه
تاریخ : سال 1367