پروژه : اداری بلوار 100 متری
محل : استان خراسان - مشهد - بلوار 100 متری
کارفرما : مهندس اسکندری
طراح : نظافت
مهندسین همکار سازه : اسکندرنیا
مهندسین همکار تاسیسات : مرتضی نیا ، یزدان دوست ، دقاق ، سیدان
مساحت : 600 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : سه طبقه
تاریخ : سال 1379