پروژه : مجموعه هشت آباد مشهد - هتل نرگس
محل : استان خراسان - مشهد
کارفرما : بنیاد تعاون ناجا
مشاور معماری : شرکت نما به عنوان طراح
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، روزبه نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : مرتضی نیا، یزدان دوست، دقاق، سیدان
مساحت :60,000 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 25 طبقه
تاریخ : سال 1385