پروژه : باغ موزه دفاع مقدس
محل : تهران - عباس آباد
کارفرما : سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
طراحی : فرهادی و خسروی
مساحت : یکصد هکتار
تاریخ : سال 1384