پروژه : مجموعه هشت آباد مشهد، بازار بزرگ و تماشا
محل : استان خراسان - مشهد - میدان شهدا
کارفرما : بنیاد تعاون ناجا
طراح : نظافت ، مختاری ، کوثر ، شاهدوست
مساحت : 40,000 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 7 طبقه
تاریخ : سال 1387