پروژه : تولیدی قطعات الکتریکی خودرو
محل : شهرک پرند - تهران
کارفرما : شرکت پارس بهین سیستم
طراح : میرزازاده ، نظافت
مهندسین همکار سازه : نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : غلام زاده ، ثوابی
مساحت : 8000 مترمربع
اسکلت : فلزی
تاریخ : سال 1385