پروژه : مسجد ثارالله
محل : استان خراسان - مشهد - کوی دانشگاه
کارفرما : هيئت امناء
طراح : نظافت
مساحت : 700 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : چهار طبقه
تاریخ : سال 1378