پروژه : مجموعه باغ خونی مشهد
محل : استان خراسان - مشهد
کارفرما : بنیاد تعاون ناجا
طراح : نظافت ، فرهادی
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : دقاق ، مشیریان
مساحت : 50,000 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 18 طبقه
تاریخ : سال 1384 (طراحی فاز یک)