پروژه : مجتمع اقامتی جواد
محل : استان خراسان - مشهد - طبرسی
کارفرما : مهندس دقاق
طراح : نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : دقاق
مساحت :2500 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : هفت طبقه
تاریخ : سال 1381