پروژه : مجموعه هشت آباد مشهد - هتل نرگس 1
محل : استان خراسان - مشهد
کارفرما : بنیاد تعاون ناجا
طراح : نظافت ، مختاری ، فرجاد
مهندسین همکار سازه : وجدانی ، روزبه نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : مرتضی نیا ، دقاق ، شاطری ، ترشیزی ، مشیریان
مساحت :60,000 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : از25 طبقه
تاریخ : سال 1385