پروژه : ساختمان اداری یارد مشهد
محل : استان خراسان - مشهد - فردوسی
کارفرما : شرکت گاز
طراح : نظافت ، میرزازاده
مهندسین همکار سازه : روزبه نظافت
مهندسین همکار تاسیسات : شاطری ، یزدان دوست
مساحت : 5000 متر مربع
اسکلت : فلزی
طبقات : 4 طبقه
تاریخ : سال 1377